This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Ulf Dinkelspiel föreslås till ny styrelseledamot i ÅF

En majoritet (70 procent) av aktieägarna i AB Ångpanneföreningen (ÅF) föreslår ordinarie bolagsstämma 11 maj att välja Ulf Dinkelspiel som ny ordinarie styrelseledamot.
 
 
"Ulf Dinkelspiels erfarenhet och kompetens förstärker och kompletterar styrelsen i ÅF. I synnerhet blir Ulfs kunskaper mycket värdefulla i fråga om internationellt företagande och aktiemarknad", säger Carl-Erik Nyquist, styrelseordförande i ÅF.
 
Ulf Dinkelspiel, född 1939, är VD för Exportrådet sedan 1995.
 
Ulf har bland annat styrelseuppdrag i E. Öhman J:or Kapitalförvaltning (ordf.), E. Öhman J:or AB, E. Öhman J:or Fondkommission AB, Nordnet AB, Springtime AB, Kungliga Tekniska Högskolan, Handelshögskoleföreningen och ICC Sweden (vice ordf.).
 
Ulf Dinkelspiel har tidigare haft ledande befattningar inom Utrikesdepartementet, både i Sverige och utomlands, däribland som Europa- och utrikeshandelsminister 1991-1994, och som ambassadör och chefsförhandlare för EG-frågor 1988-1991.
 
 
Informationsavdelningen
 
AB Ångpanneföreningen