This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF växer internationellt inom Massa & Papper

ÅF etablerar nya utlandskontor, i Tjeckien respektive Sydafrika, för att stärka strategin och trenden om en ökad andel internationella uppdrag inom särskilt massa- och pappersindustrin.
 
Nytt kontor i Pilsen, Tjeckien
 
ÅF utvidgar sin marknad i Östeuropa genom att etablera ett dotterbolag i Pilsen, Tjeckien, med huvudsaklig inriktning på massa- och pappersindustrin. Kontoret blir ett viktigt brohuvud för ÅFs division Massa & Papper på en snabbt växande östeuropeisk marknad. Verksamheten i Tjeckien består till en början av ett tiotal medarbetare; samtliga med lång erfarenhet från anläggningsprojektering.
 
Nytt kontor i Johannesburg, Sydafrika
 
ÅF öppnar ett eget kontor i Johannesburg, Sydafrika, med inriktning på massa- och pappersindustrin. ÅF märker en ökad aktivitet och räknar med omfattande investeringar inom massa- och pappersindustrin i Sydafrika under de närmaste åren. Genom att etablera ett lokalt kontor bedöms möjligheterna för att utvidga uppdragsvolymen öka märkbart - hos befintliga kunder och genom nya kunder.
Vidare ligger i strategin att genom etableringen, ytterligare förstärka det lokala samarbetet med konsultföretaget Murray & Roberts.
 
 
AB Ångpanneföreningen
 
Informationsavdelningen