This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF får omfattande kontrolluppdrag av Scanraff

ÅF-Kontroll har i samarbete med Lloyd's Netherlands fått i uppdrag att utföra all tredjepartskontroll till Scanraff raffinaderis nya gasoljeanläggning i Lysekil.
 
Kontraktsvärdet uppgår till över 1 miljon Euro, varav drygt hälften tillfaller ÅF.
 
Anläggningen är den största som hittills konstrueras och levereras enligt de nya EG-reglerna för tryckkärl i Sverige. ÅF-Kontroll har fått uppdraget som anmält organ och ackrediterat kontrollorgan. Arbetet startar omgående med en beräknad avslutning under början av 2006.
 
Uppdraget har upphandlats av ABB Lummus Global och Scanraff gemensamt.
 
"Detta är ett steg mot att uppnå vår vision - att bli marknadsledande inom teknisk kontroll i Skandinavien. ABB Lummus/Scanraff såg fördelarna i vårt arbetssätt och vår gemensamma kompetens", säger Jörgen Backersgård, VD ÅF-Kontroll.
 
ÅF-Kontroll är ackrediterat för besiktning, provning och certifiering. ÅF-Kontroll har omkring 200 medarbetare på 20 orter i Sverige. ÅF-Kontroll är ett så kallat anmält organ enligt EG-direktiv för tryckkärl, maskiner och hissar.
 
Scanraffs gasoljeanläggning i Lysekil är ett av Sveriges största industriprojekt. Investeringen är ett miljöprojekt för framtidens transportbränsle. Scanraff oljeraffinaderi ägs av Preem.
 
 
AB Ångpanneföreningen
 
Informationsavdelningen