This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF får naturgasorder från Sydkraft

ÅF har fått i uppdrag av Sydkraft Gas att förprojektera för naturgas från Boxholm till Norrköping. Etappen avser cirka 140 km huvud- och grenledningar.
 
För ÅF är uppdraget värt cirka 6,5 MSEK.
 
Förprojekteringen avser sträckningsprojektering, miljökonsekvensbeskrivning (MKB), med tillhörande samråd samt förberedelse av en koncessionsansökan. Uppdraget kräver samverkan mellan flera olika ÅF-kompetenser inom teknik, energi och miljö.
 
Arbetet skall vara färdigställt under januari 2005.
 
Uppdraget är en del av Sydkraft Gas planerade satsning på naturgas från södra Sverige genom Småland och vidare till Östergötland, Närke och Södermanland.
 
 
AB Ångpanneföreningen
 
Informationsavdelningen
 
 
AB Ångpanneföreningen (publikt)
Fleminggatan 7,
Box 8133,
104 20 Stockholm.
Telefon 08-657 10 00.
Fax 08-650 91 18.
www.af.se.
Org.nr 556120-6474. Säte i Stockholm.