This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

AB Ångpanneföreningen: Datum för ekonomisk information 2004

Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2004 att lämnas enligt följande:
 
 
Bokslutskommuniké för 2003 års verksamhet
18 februari
Delårsrapport januari-mars 2004
11 maj
Rapport från bolagsstämman
11 maj
Delårsrapport januari-juni 2004
20 augusti
Delårsrapport januari-september 2004
27 oktober
 
 
Bolagsstämman äger rum 11 maj klockan 17.00 i ÅFs huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm.
 
 
 
Samtliga rapporter distribueras samtidigt via Hugin Online till börs, nyhetsbyråer, analytiker, banker och media.
 
 
 
AB Ångpanneföreningen
 
Informationsavdelningen
 
 

AB Ångpanneföreningen (publikt)
Fleminggatan 7,
Box 8133,
104 20 Stockholm.
Telefon 08-657 10 00.
Fax 08-650 91 18.
Org.nr 556120-6474. Säte i Stockholm.