This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF får två utbildningsuppdrag av Sida

Applied International Management
 
ÅF har - för andra året i rad - fått i uppdrag att genomföra Applied International Management-programmet. En utbildning i internationellt företagande som vänder sig till medelstora företag i utvecklingsländer.
 
Ordern är värd 3,2 MSEK och finansieras av Sida.
 
I år riktar sig Applied International Management-programmet till asiatiska företagare. Deltagare är ledande befattningshavare i medelstora företag, som vill expandera på en nationell eller internationell marknad. Programmet syftar till att exponera deltagarna för västerländska företagskoncept, skapa nätverk, inspirera och ge förutsättningar för utveckling av den egna organisationen.
 
Programmet genomförs i Malmö och Stockholm under perioden 1-26 september. I början av 2004 planeras ett uppföljningsseminarium i något av deltagarländerna.
 
Public Service Management
 
ÅF har - för tredje året i rad - fått uppdraget att genomföra Public Service Management-programmet. En utbildning för chefer, som är ansvariga för att driva ett genomgripande förändringsarbete inom central och lokal förvaltning i sitt hemland.
 
Ordern är värd 4,1 MSEK och finansieras av Sida.
 
I år riktar sig Public Service Management-programmet till Asien. Målgruppen är högre tjänstemän inom statlig och kommunal förvaltning som har i uppdrag att driva förändringsprojekt. Programmet syftar till att hjälpa deltagarna att utveckla och formulera sina förändringsuppdrag samt att exponera dem för svensk förvaltning, skapa nätverk, inspirera och ge förutsättningar för utveckling och förändring av den egna organisationen.
 
Programmet genomförs i Stockholm och Nyköping under perioden 15-10 oktober. I början av 2004 planeras ett uppföljningsseminarium i något av deltagarländerna.
 
AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen

AB Ångpanneföreningen (publikt) <!-- hugin-supplied --><br> Fleminggatan 7, Box 8133, 104 20 Stockholm. Telefon 08-657 10 00. Fax 08-650 91 18. <!-- hugin-supplied --><br> www.af.se. Org.nr 556120-6474. Säte i Stockholm.