This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF tecknar ramavtal med Krisberedskapsmyndigheten

ÅF har tecknat nytt ramavtal med Krisberedskapsmyndigheten (KBM) avseende ett brett utbud av konsulttjänster inom IT och Telekom.
 
Ramavtalet löper till och med den 30 juni 2005, med en option på förlängning i ytterligare två år.
 
"ÅF har haft ett långvarigt gott samarbete med KBM. Avtalet ger en bra grund för fortsatt samarbete, och bekräftar att ÅF har den kompetens som KBM efterfrågar, säger Thomas Ohlsson, Affärsområdeschef ÅF-Infrateknik.
 
 
AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen
 
 
För mer information:
AB Ångpanneföreningen
Thomas Ohlsson, Affärsområdeschef         070-643 96 45
Viktor Svensson, Informationschef             08-657 12 01/ 070-657 20 26