This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF uppgraderar fjärrvärmenät i Sibirien

ÅF ska, tillsammans med Mott McDonald i England, uppgradera och utveckla fjärrvärmenätet i staden Surgut i Ryssland. För ÅF är uppdraget värt 5-6 MSEK.
 
Fjärrvärmeuppdraget innefattar projektering och upphandling av entreprenader för ombyggnad av ett 70-tal undercentraler (blockcentraler) och upprustning av två gaseldade produktionsenheter. Uppdraget skall vara genomfört inom 3 år.
 
Investeringen är del i en stor infrastrukturell upprustning av staden Surgut. Den totala investeringen för upprustningen är uppskattad till ungefär 800 MSEK och finansieras av EBRD (European Bank for Reconstruction and Development).
 
ÅF har arbetet med fjärrvärmeprojekt i Ryssland i över tio år. Staden Surgut är en snabbväxande region till följd av stora olje- och gasfyndigheter för drygt 20 år sedan. I dag bor 300 000 personer i Surgut.
 
 
Informationsavdelningen
 
AB Ångpanneföreningen

AB Ångpanneföreningen (publikt) <!-- hugin-supplied --><br> Fleminggatan 7, Box 8133, 104 20 Stockholm. Telefon 08-657 10 00. Fax 08-650 91 18. <!-- hugin-supplied --><br> www.af.se. Org.nr 556120-6474. Säte i Stockholm.