This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF inleder försäljning av fastighetsbestånd

Styrelse och verkställande ledning i ÅF har tagit beslut om att avyttra merparten av koncernens fastighetsbestånd - totalt 7 av 8 fastigheter av storlek. Beslutet är ett led i pågående renodling av ÅF som branschfokuserat konsultföretag.
 
Försäljningen förväntas ge operativa fördelar när en renodlad fastighetsägare tar över beståndet. Marknadsvärdet på fastigheterna som skall avyttras var cirka 170 MSEK vid årsskiftet, enligt Forum Fastighetsekonomi AB.
 
Likviden skall användas för att utveckla kärnverksamheten i ÅF.
 
Förbehållen från försäljning är tills vidare Härolden 44 (cirka 10 700 kvm); ÅFs huvudkontor i Stockholm. Fastigheten var värderad till 240 MSEK vid årsskiftet, enligt Forum Fastighetsekonomi AB.
 
Målet är att sälja huvudparten av nedan angivna fastigheter under andra halvåret 2003. Leimdörfer är rådgivare och en försäljningsprocess är nyligen inledd.
 
 
Försäljningsobjekt:
 
Ort
Namn
Yta kvm (Cirka)
Stockholm
Härolden 1
3 500
Malmö
Sandsjön 1
6 400
Växjö
Rättaren 4
1 400
Sundsvall
Norrmalm 4:6
2 000
Luleå
Porsön1:415
1 400
Tyresö
Snickaren 6
4 000
Norrköping
Orkestern 2
3 900

AB Ångpanneföreningen (publikt) <!-- hugin-supplied --><br> Fleminggatan 7, Box 8133, 104 20 Stockholm. <!-- hugin-supplied --><br> Telefon 08-657 10 00. Fax 08-650 91 18. <!-- hugin-supplied --><br> www.af.se. Org.nr 556120-6474. <!-- hugin-supplied --><br> Säte i Stockholm.