This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF får utbildningsuppdrag i Bolivia

Industriförbundet i Bolivia har valt ÅF som partner i ett betydande miljöprojekt. ÅF ska tillsammans med regionala Industrikammare utbilda nära 200 personer i industriell miljöförbättring. Utbildningen riktar sig till näringsliv och universitet i ledande industriprovinser. 
 
Projektet har dessutom ett inslag av praktiskt arbete i industrin, till exempel ska ÅF ta fram branschspecifika miljöplaner samt utveckla individuella miljöplaner för mer än 40 industrier.
 
Projektet är delfinansierat av Sida, och ÅF:s projektandel är värd cirka 9 MSEK.
 
ÅF har drivit miljörelaterade industriprojekt i fler än 20 länder under det gångna året; varav hälften varit biståndsfinansierade. I Bolivia har ÅF varit aktivt sedan 1996.
 
Informationsavdelningen
 
AB Ångpanneföreningen