This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF uppgraderar fjärrvärmenät i Belgrad

ÅF har fått i uppdrag att uppgradera och utveckla det centrala fjärrvärmenätet i Belgrad, Serbien. Fjärrvärmenätet drivs av Beogradske Elektrane (Belgrad Stad). Dessutom ska ÅF effektivisera fjärrvärmebolaget, till exempel genom införande av nya ekonomirutiner, kunddebiteringssystem och informationssystem.
 
ÅF har fått uppdraget inom ramen av ett konsortium bestående av ÅF, Göteborg Energi International och Helm Corporation (Irland). Uppdraget beräknas börja i juni och avslutas under 2005.
 
SIDA står som finansiär av konsultuppdraget. Det totala ordervärdet är cirka 28 MSEK, varav cirka 25 procent tillfaller ÅF.
 
Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen

AB Ångpanneföreningen (publikt) <!-- hugin-supplied --><br> Fleminggatan 7, Box 8133, 104 20 Stockholm. <!-- hugin-supplied --><br> Telefon 08-657 10 00. Fax 08-650 91 18. <!-- hugin-supplied --><br> www.af.se. <!-- hugin-supplied --><br> Org.nr 556120-6474. Säte i Stockholm.