This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF får uppdrag av Naturvårdsverket

ÅF har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att utvärdera energi- och miljöprojekt inom det så kallade lokala investeringsprogrammet (LIP). Ett statligt projekt som syftar till att förbättra den ekologiska hållbarheten i samhället.
 
De delar av LIP-programmet som ÅF skall utvärdera motsvarar cirka 35 procent av totalt satsade finansiella medel.
 
ÅF skall bedöma resultatet av kommunalt genomförda spillvärme-, närvärme- och fjärrvärmeprojekt ur ett antal perspektiv. Bland annat ingår att analysera de direkta miljöeffekterna från LIP-projekten när det gäller påverkan på luft, mark och vatten samt att ställa de totala miljöeffekterna i relation till de 15 nationella miljömålen. I utredningen ingår också att göra en ekonomisk utvärdering.
AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen
 
För mer information:
Karin Byman ÅF Energi & Miljö
08-657 10 17
 
Hans Åkesson ÅF Energi & Miljö
08-657 10 67
 
Informationschef Viktor Svensson
08-657 12 01/ 070-657 20 26
 
 
AB Ångpanneföreningen (publikt)
Fleminggatan 7, Box 8133, 104 20 Stockholm.
Telefon 08-657 10 00. Fax 08-650 91 18.
Org.nr 556120-6474. Säte i Stockholm.