This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅFs bolagsstämma

Vid AB Ångpanneföreningens bolagsstämma i Stockholm i dag den 7 maj beslöts att:
 
  • En utdelning om 2 kronor per aktie skall utgå, med avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning per måndagen den 12 maj. Utdelningen kommer att utbetalas genom VPC per torsdagen den 15 maj.
  • Till styrelseledamöter omvälja Eva-Lotta Kraft, Carl-Erik Nyquist, Peter Sandström, Gunnar Svedberg, Helena Skåntorp, Magnus Grill och nyval av Jonas Wiström (VD).
  • För tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2007 som revisor välja Bo Ribers (nyval), Björn Flink (nyval) samt Roland Nilsson (nyval) och Anders Malmeby (nyval) till suppleanter. Samtliga från KPMG.
 
Som personalrepresentanter i styrelsen har utsetts Jan Fröjd, Leif Holmgren, Karin Bäcker (suppleant) och Lars Olsson (suppleant).
På det konstituerade styrelsemötet efter bolagsstämman valdes Carl-Erik Nyquist till ordförande och Gunnar Svedberg till vice ordförande.
 
AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen