This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF: Engångskostnader belastar 2002 års resultat med 110 MSEK

Omstruktureringen av ÅFs verksamhet för att möta den vikande lönsamheten medför kostnader av engångskaraktär på 85 MSEK, som kommer att belasta resultatet för år 2002. Dessutom kommer nedskrivning av goodwill på cirka 25 MSEK att belasta resultatet.
 
Sammantaget medför detta att resultatet för år 2002 bedöms bli - 150 MSEK. 
 
Kassaflödet för fjärde kvartalet 2002 bedöms vara positivt. 
 
Sedan tidigare har ÅF aviserat en ny organisation vilket medför en bantning på 50 administrativa tjänster.  ÅFs nya organisation gäller från och med 1 januari 2003 och ska vara fullt genomförd under första kvartalet 2003.
 
Ytterligare åtgärder vidtas nu för att möta den vikande lönsamheten.
 
-  Sammantaget innebär dessa åtgärder att totalt cirka 250 medarbetare kommer att  lämna företaget genom uppsägningar eller förtida pension, säger Jonas Wiström, VD ÅF.
 
Förhandlingar med de fackliga företrädarna har inletts.
 
Personalminskningen medför kostnader av engångskaraktär på 85 MSEK. Å andra sidan beräknas åtgärden ge en årlig besparingseffekt på 100 MSEK.
 
AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN
 
Informationsavdelningen