This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF RENODLAR VERKSAMHETEN

För att åter ta ÅF till lönsamhet slås från den 1 januari 2003 tjugotalet dotterbolag ihop till fem nya affärsområden.
 
 
Omorganisationen leder till att 50-talet administrativa tjänster försvinner.
Den årliga besparingen beräknas till ca 30 Mkr.
 
I ett femte affärsområde samlas övriga tillväxtbolag, med bland annat nystartade  ÅF-Infrateknik AB, med VD Åke Rosenius.
 
- Det här utgör en bra plattform för fortsatta satsningar på lönsamhet inom de nya bolagen. Nya ÅF ska stå klart senast i samband med bokslutet som kommer den 19 februari 2003, säger VD Jonas Wiström.
 
 
 
AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN
Informationsavdelningen
 
 
Hela pressmeddelande inklusive affärsområden kan laddas ner från medföljande länk.