This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Internationella framgångar för ÅF

ÅF-International har uppnått en betydande framgång genom att i ett slag erhålla tre uppdrag om sammantaget ca 13 MSEK som bl a finansieras av Sida, Världsbanken och Europeiska utvecklingsbanken EBRD. De tre projekten avser införande av ett miljöledningssystem i den kinesiska staden Qingdao, omstrukturering av Tanzanias kraftbolag samt rådgivning vid fjärrvärmerehabilitering i Tashkent, Uzbekistan.  ÅF har etablerat
ÅF-International för att bättre kunna ta tillvara svensk kompetens i internationella utvecklingsprojekt som helt eller delvis finansieras med biståndsmedel. Sverige är en stor biståndsgivare direkt och indirekt, men svenska företag har en mycket begränsad del av de projekt som genomförs.
 
Qingdao: ÅF-International har kontrakterats av Sida för att införa ett modernt miljöledningssystem avseende luftkvalitet i staden Qingdao. I uppdraget ingår studiebesök till Sverige, installation av ett miljöledningssystem inklusive mätutrustning och upprättandet av en handlingsplan för förbättrad luftkvalitet. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med Qingdao Environmental Protection Bureau och övriga lokala intressenter. Uppdraget har ett ordervärde på 7,0 MSEK, och genomförs under ÅFs ledning i samarbete med OPSIS AB.
 
Tanzanias kraftbolag (Tanesco) är under en omstrukturering som leds av ett Sydafrikanskt bolag och finansieras av biståndsmedel. ÅF har utsetts att på uppdrag av Tanesco's styrelse övervaka och vara rådgivare under denna omstruktureringsprocess. I arbetsuppgifterna ingår att följa upp, analysera, dokumentera de strategiska aspekterna av både operationella och finansiella frågeställningar. Uppdraget pågår från september 2002 till maj 2004 och har ett ordervärde på 3,4 MSEK.
 
Uzbekistan: ÅF har erhållit ett konsultuppdrag att utreda fjärrvärme och föreslå en rehabiliteringsplan fjärrvärmesystemet i Uzbekistan´s huvudstad Tashkent. Uppdragsgivare är den lokala administrationen i Tashkent. Konsultinsatsen finansieras av EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) i London. Konsultinsatsen skall ligga till grund för ett större investeringslån som EBRD har för avsikt att teckna med staden Tashkent. Parallellt med detta åtagande har ÅF erhållit ett uppdrag för Världsbanken att utreda i vilken mån den aktuella fjärrvärmeinvesteringen i Tashkent uppfyller kraven i Kyoto-protokollet samt att bedöma värdet av den beräknade minskningen av CO2-utsläppen. Uppdragen har ett ordervärde på 2,5 MSEK
 
AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN(Publ)
Informationsavdelningen
 
ÅF  har  2700 konsulter inom Process, Utveckling och Installation