This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF förvärvar ledande kommunikationsteknikföretag

ÅF förvärvar samtliga aktier i Communicator AB. Communicatorkoncernen med drygt 100 medarbetare omfattar moderbolaget samt döttrarna Teleplan AB och Communicator Systems AB. Förvärvet innebär ett fullföljande av ÅFs strategi att växa inom utveckling av IT- och kommunikationssystem och högkvalificerad produktutveckling.
Communicatorkoncernen, som funnits i mer än 40 år under främst namnet Teleplan, levererar helhetslösningar och specifika konsulttjänster inom tele-, data- och radiokommunikation. Under 2001 omsatte bolaget 105 MSEK. Bolagets kunder finns till betydande del inom försvarsmarknaden, bland teleoperatörer samt i offentlig förvaltning. Exempel på kunder är högtekniska delar av FMV, Försvarsmakten samt infrastrukturbyggare och operatörer såsom Telia, Tele 2, Song Networks, Hi3G och 3GIS.
Förvärvet av Communicator bedöms ge en positiv resultateffekt för ÅF under 2003.
Inom ÅF kommer koncernen att inlemmas så att Teleplan blir dotterbolag till ÅF-Elteknik medan Communicator Systems blir dotterbolag till ÅF-Systemdesign.
 
AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN
Informationsavdelningen

För mer information:AB Ångpanneföreningen VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15Dotterbolagschef Magnus Ankarstrand 08-657 16 89Dotterbolagschef Anders Tysander 08-657 11 62Informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85Communicator AB:VD Michael Edman, Communicator 070-600 44 21Styrelseordförande Carl-Olof Alknert, 070-520 70 10