This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF sponsrar seminarium vid KTH

Vill du veta mer om kursen som är öppen för alla intresserade och avgiftsfri, kontakta kursansvarig
Monica Ek tel 08-7908104, monica.ek@pmt.kth.se.

Ytterligare information samt anmälningsblankett finns på KTH/FPIRCs hemsida www.kth.fpirc.se


Måndagen 21 jan 13.00-20.00

Utvecklingsfronten drivs alltmer av leverantörerna
Nippe Hylander, ÅF-IPK

Teknologigenombrott som drivit utvecklingen - några exempel
Per Eiritz, Metso Paper

Patent- Strategier för att skydda kunskap
Johan Nyander, EKA-Chemicals

Middag 20.00

Tisdag 22 jan 09.00-16.00

Viktiga teknikgenombrott inom produktionsteknologin - översikt samt några illustrerande exempel
Kemisk massatillverkning
Per-Åke Färnstrand, Kvaerner Pulping
Mekanisk massatillverkning -genomgripande förändringar inom teknikutvecklingen
Tomas Granfeldt, Metso Paper

Utvecklingen av produktionstekniken inom kemiindiustrin - en viktig faktor
Jan Nobel, Kemira

Blekning - Kemisk och Mekanisk massa
Jiri Basta, EKA-Chemicals

Onsdag 23 jan 09.00-16.00
"Teknikgenombrott" - från behov/idé till framgångsrik etablerad teknik
Fallstudier - Kartong
Carl Zotterman, Metso Paper

Fallstudier - Grafiska papper
Magnus Titus, Voith

Fallstudier - Tissue
Ingmar Andersson, Metso Paper
Processkunskap och "know-how"

Utveckling av nya material - en fallstudie om heta pressnyp och materialkrav på beklädnader
Lars Hanarp, Albany/Nordiska Filt

Styrsystem- från "single loop" till "mill wide control"
Erik Dahlquist, ABB

Mäter vi rätt egenskaper?
Tom Lindström, KTH

Torsdag 24 jan 09.00-15.00

Papperskemi
Kjell Andersson, EKA-Chemicals

Ultraljud - att "lyssna" on-line för att styra pappersegenskaper
Håkan Markström, Lorentzen & Wettre

Fallstudie stärkelse - GMO och andra skräddarsydda produkter
Olle Wikström, Lyckeby Stärkelsen

Affärssystem
Håkan Nyström, SAP

Konsulter - Läcker eller förädlar de kunskap?
Nippe Hylander, ÅF-IPK

"Propelling new knowledge"
Tom Lindström, KTH

Intresserad av teknikutveckling?
Öppen doktorandkurs på KTH
21-24 jan 2002
Du får lyssna på och diskutera med framstående representanter från industrin.
Kursen beskriver utvecklingstrender, teknikgenombrott och drivkrafter för olika teknikområden.
Du får en helhetssyn på utvecklingsprocesser genom spännande fallstudier samt insikt om hur företagen attackerar kunskapsförsörjning och garanterar kunskapsskydd för värdeskapandet.

Teknikutveckling som drivkraft vid massa-och papperstillverkning 3p
21 - 24 januari 2002
STFI-salen, Drottning Kristinas Väg 61, Stockholm
Preliminärt program: