This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF erhåller uppdrag att utveckla Tanzanias telekommunikationssektor

ÅF har tecknat avtal med Tanzania Telecommunications Commission (TCC) om stöd för kapacitetsutveckling av TCC. Uppdraget finansieras av Sida. ÅF har tidigare genomfört flera uppdrag för utveckling av telekommunikationssektorn i Södra Afrika, bland annat i Angola, Botswana, Mocambique och Namibia. Aktiviteten stödjer avregleringen av telekommunikationssektorn.

TCC som är reglermyndigheten för telekommunikationssektorn i Tanzania är i behov av konsultstöd för sin kapacitets- och kompetensutveckling för att bli en effektiv regulator. Uppdraget avser att under två år stödja TCCs utveckling i reglerfunktionen och att bidra till att TCC uppnår en effektivitet och professionalism i enlighet med internationella standards. Områden som avses att beröras inkluderar bl.a. tariffer och juridiska frågor avseende samtrafik, frekvensplanering, policy och regleringsfrågor, informationsteknologi och konvergens, konsumentfrågor samt organisationsutveckling och ledningsfrågor.

Kontraktssumman är drygt 8 MSEK och uppdraget omfattar både långtidsstationerad personal och specialiststöd under kortare perioder.

AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN
Informationsavdelningen

Uppdragsansvarig Leif Danielsson 08-657 10 00 <br>Informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85 <br>AB Ångpanneföreningen