This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF genomför omfattande förstudie för naturgas i Mellansverige

ÅF har fått uppdraget av Svensk Naturgas AB (SNAB) att förprojektera ett naturgasnät i Mellansverige. SNAB, som ägs av finländska Fortum och Birka Energi, bildades 1999 för att undersöka och utveckla marknaden för naturgas i Stockholm, Mälardalen och Bergslagen.

ÅF kommer att med J&W som underkonsult ansvara för förprojekteringen inom fyra län av totalt nio; Stockholms, Uppsala, Gävleborgs och Dalarna. Totalt omfattar nätet inom dessa län ca 475 km ledningssträckningar som skall bearbetas fram till en ansökan om koncession enligt naturgaslagen. Uppdraget omfattar sträckningsstudier, samråd med myndigheter och markägare, geotekniska undersökningar och bedömningar, GIS-analyser samt miljökonsekvensbeskrivningar(MKB).

Det studerade naturgasnätet baseras på gastillförsel västerifrån, där norsk gas levereras vid svensk västkust och transporteras från Göteborgstrakten till marknaderna i Mellansverige och Bergslagen. Beroende på utfallet av de förhandlingar som SNAB kommer att föra kan det även bli aktuellt att förbereda för tillförsel av rysk gas via Finland.

Uppdraget uppgår till cirka 17 miljoner kr.

AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN
Informationsavdelningen

Dotterbolagschef Jan Nordling 08-657 13 70 <br>AO-chef Hans Åkesson 08-657 10 67 <br>Informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85 <br>AB Ångpanneföreningen