This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Överläggningar med SWECO AB avbryts

SWECO AB (publ) lämnade den 24 september 2001 ett offentligt erbjudande att förvärva samtliga aktier och konvertibler i AB Ångpanneföreningen(publ). Detta erbjudande avvisades senare av två av ÅFs huvudaktieägare, Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse och ÅFOND med 54 procent av rösterna tillsammans. Styrelsen har fört fortsatta diskussioner med företrädare för SWECO och dess huvudaktieägare samt med Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse. De förändringar av SWECOs bud som har aviserats har idag avvisats av Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse. En majoritet av ÅFs styrelse har beslutat att inte tillstyrka ett sådant bud och att inte fortsätta överläggningarna med SWECO. Hans Dalborg, Anders Narvinger och Lars Westerberg har beslutat att lämna ÅFs styrelse. Kallelse till en extra bolagsstämma kommer att ske inom kort.

AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN Styrelsen

Hans Dalborg, Ordförande, AB ÅF <br>+46 (0)8 8-614 78 01 <br>Jan-Erik Olsson, Ordförande, ÅFORSK <br>+46 (0)70-582 13 00 <br>Gunnar Grönkvist, VD, AB ÅF <br>+46 (0)8-657 11 15 <br>Kaj Sandart, Informationschef, AB ÅF <br>+46 (0)8-657 11 85 <br>