This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF i topp bland IT-konsulter i ny undersökning

ÅF når bäst helhetsbetyg bland konsulterna i undersökning av marknadens IT-företag
ÅF uppnår det högsta helhetsbetyget 3,44 bland deltagande IT-konsultföretag, och plats 15 av totalt 56 IT-företag i Image Survey Internationals(ISI) marknadsundersökning Svenska Näringslivets Beslutsfattare. Bäst helhetsbetyg -- 4,05 -- når Nokia följt av Ericsson och Europolitan. Helhetsbetyget är sammansatt av nio olika imagefaktorer, där ÅF får goda betyg inom Kundservice, Produkt/tjänstekvalitet samt Framtidsutsikter. Av deltagande 56 IT-företag är 15 konsultföretag. Utöver ÅF finns samtliga av branschens ledande IT-konsultföretag med i undersökningen.
ÅF fick även högt betyg för kännedom bland deltagande konsultföretag. ÅF fick näst högst kännedom hos målgruppen av de deltagande konsultföretagen. Mest kända av IT-företagen var Ericsson och Microsoft. Av konsulterna var WM-Data mest känt.
ISI undersökning kartlägger vad beslutsfattare i organisationer anser om företag som de kommer i kontakt med och använder sig av i sin verksamhet. Målgruppen är beslutsfattare i företag med fler än 50 anställda. Undersökningen är postal och totalt antal svar är 513 inom IT-branschen. Undersökningen genomfördes under våren 2001.
AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN
Informationsavdelningen

Informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85 <br>AB Ångpanneföreningen <br>Undersökningsledare Peter Ljungel 08-772 24 00 <br>Image Survey International