This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF förvärvar inom trafiksektorn - får stark ställning i Sverige

Aldrig tidigare har svenskarna rest så mycket som idag och både gods- och persontrafiken ökar i snabb takt. Den ökande trafiken ställer nya och allt högre krav på åtgärder som främjar trafikflödet och minimerar de problem som kan uppstå.
En grundläggande förutsättning för att detta skall kunna ske är att noggranna trafikutredningar, mätningar och marknadsstudier som kartlägger situationen genomförs - verksamhetsområden som Svensk Trafikkompetens har specialiserat sig på. Genom ÅFs geografiska spridning har den förvärvade verksamheten stor potential att expandera sin verksamhet över landet och även utanför Sverige, där ÅF redan idag arbetar med infrastrukturfrågor.
- Trafiklösningar berör alla människor och genom förvärvet får vi större möjligheter att aktivt bidra till bra lösningar som påverkar samhället i positiv riktning. Genom effektiv trafikplanering kan produktionsprocesser optimeras och miljöskadliga utsläpp minskas. För att inte tala om ökningen av komfort och säkerhet för den enskilde individen, säger Johnny Rudolf som är affärsområdeschef inom ÅF.
- Genom övertagandet ges Svensk Trafikkompetens och dess personal mycket goda förutsättningar att utvecklas på en konkurrensutsatt marknad och möjlighet att utvidga sitt geografiska verksamhetsområde, vilket främjar konkurrensen. Svensk Trafikkompetens kommer även fortsättningsvis att vara en mycket värdefull samarbetspartner till SL i vår strävan att utveckla och förbättra kollektivtrafiken, säger SLs VD Gunnar Schön.Dotterbolagschef Eskil Larsson 08-6571595 <br>Informationschef Kaj Sandart 08-6571185 <br>