This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF förstärker inom IS/IT

ÅF förvärvar IT-konsultbolaget Arjano Data AB med 20 konsulter verksamma inom utveckling av affärslösningar, systemdesign och projektledning. Arjano kommer framöver att verka i affärsenheten Information Systems och därmed förstärka ÅFs framgångsrika verksamhet inom IS/IT.
--" Efterfrågan på våra konsultjänster inom IS/IT har, trots händelserna på marknaden, varit fortsatt god. Förvärvet av Arjano ger oss en breddad marknadskontakt och kompletterar våra kompetenser på ett bra sätt, framhåller dotterbolagschefen Magnus Ankarstrand. Han konstaterar vidare att förvärvet bidrar till lönsamheten för affärsenheten Information Systems redan under innevarande år."

AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN
Informationsavdelningen

Dotterbolagschef Magnus Ankarstrand 08-657 16 89/ 070 - 635 56 89 <br>Informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85 <br>AB Ångpanneföreningen