This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF-TÜV Nord får uppdraget att kontrollera Ringhals kärnkraftverk

Det nybildade bolaget ÅF-TÜV Nord AB har direkt efter starten erhållit ett tvåårskontrakt att svara för all tredjepartskontroll vid bland annat Ringhals kärnkraftsreaktorer. Kontraktet innehåller option på ytterligare ett år. Kontraktet löper från hösten 2002 och bedöms uppgå till storleksordningen 10 miljoner kronor årligen.
Det var den 14 augusti som ÅFs dotterbolag ÅF-Kontroll och tyska TÜV Nord bildade ett 50/50-ägt bolag -- ÅF-TÜV Nord AB -- för att bedriva tredjepartskontroll på kärntekniska anläggningar.
AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN
Informationsavdelningen

VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15 <br>Informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85 <br>AB Ångpanneföreningen