This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Omräkning av konverteringskurs

Omräkning av konverteringskurs för ÅFs konvertibla förlagslån 2000/2005

ÅF emitterade i juli 2000 ett konvertibelt förlagslån med rätt att konvertera till aktier av serie B i bolaget. Cirka 700 medarbetare inom ÅF tecknade sig för lånet. Till följd av den utdelning för verksamhetsåret 2000 om 13 kr per aktie som ÅF utbetalat till aktieägarna skall konverteringskursen omräknas i enlighet med villkoren för det konvertibla lånet

Efter omräkning sänks konverteringskursen från 171 kr till 162,70 kr.

AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN
Informationsavdelningen

För mer information: <br>VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15 <br>Informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85 <br>AB Ångpanneföreningen