This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Riklig utdelning vid ÅFs bolagsstämma

Riklig utdelning vid ÅFs bolagsstämma
ÅFs position har tydligt förbättrats inom fyra områden under de senaste åren. Det gäller den IT dominerade affärsverksamheten inom utveckling av System och Produkter, en bättre balans inom Kontroll&Besiktningsrörelsen, en förstärkning av ÅFs position inom europeisk Skogsindustri samt en ledande position i Sverige inom Fastighetsinstallationer. Detta framkom i VDs tal vid dagens stämma i AB Ångpanneföreningen.
- "Ericssons besked häromdagen att utse ÅF till Preferred Supplier var en tydlig markering av vår växande roll inom telekomsektorn framhöll vidare VD Gunnar Grönkvist. Även vårt förvärv av en del av finländska CTS Engineering är ett tecken på ÅFs växande betydelse, i detta fall för den viktiga Nordiska skogsindustrin!"
- "2001 har börjat mycket väl och vi räknar med ett klart bättre resultat för helåret än förra årets 11 kr per aktie fortsatte Grönkvist.
Vid stämman fastställdes utdelningen till 13 kr per aktie, som utbetalas av VPC den 16 maj. Utdelningen motsvarar mer än 8 procents direktavkastning.
Till nya ordinarie styrelseledamöter utsågs Anders Narvinger och Gunnar Svedberg. Bo Källstrand hade avböjt omval, medan Hans Dalborg, Gunnar Grönkvist, Yngve Lundberg, Jan-Erik Olsson samt Lars Westerberg omvaldes. Styrelsearvodet fastställdes till 650 000 kr, en ökning på 100 000 kr motiverad av att styrelsen utökades med en ledamot.

AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN
Informationsavdelningen

För mer information: <br>VD Gunnar Grönkvist <br>08-657 11 15/ 070-573 16 18 <br>Informationschef Kaj Sandart <br>08-657 11 85/ 070-557 11 65 <br>AB Ångpanneföreningen