This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF årsredovisning digital

ÅF först i Sverige med digital årsredovisning
Idag publiceras ÅFs årsredovisning för 2000 digitalt genom utskick av CD-rom skivor till börschef, nyhetsbyråer och några dagstidningar samt genom offentliggörande på ÅFs hemsida www.af.se. i pdf-format. Såvitt vi kunnat inhämta är det första gången i Sverige som en årsredovisning offentliggörs på detta sätt.
I tryckt pappersformat översänds årsredovisningen i nästa vecka.

AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN
Informationsavdelningen

För mer information: <br> <br>Informationschef Kaj Sandart <br>AB Ångpanneföreningen <br>08-657 11 85