This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF och CTS skapar skogsindustrikonsult i världsklass

Mats Junghem, VD för ÅF-IPK och Timo Juvonen, VD för CTS framhåller i ett gemensamt uttalande:

" Samarbetet mellan ÅF och CTS innebär att en skogsindustrikonsult i världsklass skapas. Vi är övertygade om att samarbetet medför fördelar för våra kunder, ägare och medarbetare. Arbetet att integrera organisationerna och processerna har redan inletts och intensifieras nu för att snabbt uppnå alla fördelar i form av bredare kompetens, större marknadsandelar och ökade resurser."

CTS grundades 1973 och är ett av de ledande konsultföretagen inom massa- och pappersindustrin. Företaget har 230 medarbetare i Finland. ÅF är Sveriges ledande industrikonsultföretag med över 2200 medarbetare. Omsättningen år 2000 var cirka 1900 MSEK för koncernen ÅF och CTS tillsammans. Omsättningen för uppdrag inom massa- och pappersindustrin motsvarande ungefär en tredjedel av totalomsättningen.

ÅF och CTS erbjuder tillsammans en europeisk konsultorganisation med lokal förankring, projektkapacitet och specialistkunnande för uppdrag från detaljstudier till stora genomförande projekt. Företagen i samarbetet omfattar CTS i Finland respektive ÅF i Sverige, Storbritannien(ÅF-QPS), Frankrike(Chleq Froté), Spanien(INCEPAL) och Tyskland(Maier Papiertechnologie).

Bolagen har en stark ställning inom industrin på respektive hemmamarknad och är kända för innovativa lösningar och flexibla kundnära arbetsformer. Några exempel på aktuella och banbrytande uppdrag är:

Världens största LWC maskin för Metso / Haindl Papier i Augsburg, Tyskland
Den nya off-line bestrykaren för MoDo Paper i Husum, Sweden.
Den nya flutingmaskinen baserad på 100% returpapper för Propapier i Burg, Tyskland
Den nya off-line bestrykaren i Condat, Frankrike
Världens snabbaste pappersmaskin för fluting baserad på 100 % returpapper för SAICA, Zaragoza, Spanien
Världens största pappersmaskin för Papierfabrik Palm i Wörth, Tyskland


Presskonferenser kommer att hållas samtidigt tisdag den 13 februari på morgonen kl 8:00(lokal tid) i Stockholm(Operaterassen) och 9:00(lokal tid) i Helsingfors (Hotell Palace). Frågor om presskonferenserna besvaras av ÅF på telefon 08-657 11 21.

AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN(publ)

Informationsavdelningen