This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF förvärvar konsultföretag i Borås

Företaget har 8 medarbetare och huvudsaklig inriktning inom projektering, kontroll och besiktning inom Bygg och Fastighet. Installation skall också vidareutvecklas med avseende på kraft, belysning och teleteknik, områden där EP-byrån redan idag besitter specialinriktningar. Företaget innehar dessutom en EN-auktorisation och har ca 800 revisionspliktiga industrier och anläggningar i sitt register. Företaget har god lönsamhet.


AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN
Informationsavdelningen

För mer information: <br>För information: <br>Dotterbolagschef Christer Karlsson 070-662 85 42 <br>Informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85 070-557 11 65 <br>AB Ångpanneföreningen