This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF höjer vinstprognos

Efterfrågan på ÅFs konsulttjänster har fortsatt att öka under hösten 2000.
Mot denna bakgrund bedöms koncernresultatet, exklusive SPP-medel år 2000 uppgå till cirka 90 MSEK, jämfört med den prognos på 70 MSEK som lämnades i samband med kvartalsrapporten i slutet av oktober. Bokslutet i sin helhet kommer att redovisas den 12 februari enligt tidigare besked.
AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN
Informationsavdelningen

För mer information: <br>VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15; 070-573 16 18 <br>Informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85 <br>AB Ångpanneföreningen