This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF träffar ramkontrakt med Swedia Networks

ÅF har träffat ett ramkontrakt avseende UMTS/GSM-relaterade uppdrag i Sverige och Norge med Swedia Networks omfattande ett spektrum av konsulttjänster från förstudier och utredningar till projekt- och byggledning. Kompetensområden som ingår omfattar optoteknik, transmission, radiolänk, växlar, fältprojektering, radio och cellplanering. ÅF skall även kunna svara för helhetsåtagande inom Site acquisition, Site engineering och Telecom installation.

Utbyggnaden av UMTS/GSM-nätet bedöms i Sverige och Norge omfatta cirka 50 000 basstationer till en investering av cirka 40 miljarder kr under tre år. För ÅFs del kan uppdraget som mest komma att betyda uppdrag om 300 miljoner kr per år. ÅF har 2300 konsulter i Europa varav 750 verkar inom IT-området. Under 1999 omsatte ÅF 1,7 miljarder kr.

Swedia Networks är en av Europas mest aktiva telekomentreprenörer inom områdena design, anläggning och service av infrastruktur för elektronisk kommunikation. Swedia Networks har drygt 2 300 anställda i en rikstäckande organisation i Sverige samt i flera övriga länder. Omsättningen 1999 var nära 4 miljarder kr.

AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN
Informationsavdelningen

För mer information: <br>Arne Kjellberg, dotterbolagschef, mobil 070-542 48 28 <br>Christer Karlsson, dotterbolagschef, mobil 070-662 85 42 <br>Informationschef Kaj Sandart, mobil 08-657 11 85 /070-557 11 65 <br>Sektionschef Carl-Magnus Ericsson 070-653 32 66 <br>AB Ångpanneföreningen