This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Tidpunkter för ekonomisk information

Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2001 att lämnas vid följande tidpunkter:

Bokslutskommuniké för 2000 års verksamhet 12 februari
Delårsrapport januari-mars 2001 8 maj
Ordinarie bolagsstämma 8 maj
Delårsrapport januari-juni 2001 9 augusti
Delårsrapport januari-september 2001 24 oktober

Delårsrapporterna lämnas normalt cirka kl. 11.00. Bolagsstämman börjar kl. 17.00. Samtliga rapporter översänds via BIT till börs, nyhetsbyråer, analytiker, banker och media.

AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen

För mer information: <br> <br>Informationschef Kaj Sandart <br>AB Ångpanneföreningen <br>08-657 11 85