This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF leder managementutbildning

Med stöd av Sida genomför ÅF-International en managementutbildningi Malmö för företagsledare i energiföretag från Estland, Lettland, Litauen, Polen och nordvästra Ryssland. Sammanlagt har utbildningen 28
deltagare under perioden 29 november till 14 december 2000.
Utbildningen omfattar bl.a. företagsekonomi, miljömanagement, prognoser, prissättning på energimarknader samt viktiga ledningsfrågor. Deltagarna får även besöka sydsvenska energiföretag.
Bakgrunden är de omfattande omställningar mot marknadsekonomi som inletts
under 1990-talet i Baltikum och Östeuropa, även när det gäller energisektorn. Den planhushållning som tidigare var regel innebar ett oerhört slöseri med resurser, miljöskador samt dålig service gentemot
kunderna.
Programmet inleds den 29 november kl 09:30 på Stensjögatan 3, Malmö. Massmedias representanter är välkomna till kursstarten. Vänligen anmäl närvaro till ÅFs reception i Malmö 040 - 37 50 00 Samma dags kväll kl 17:30 hålls en mottagning för deltagarna i Malmö Rådhus i närvaro av Kjell-Arne Landgren, kommunfullmäktiges ordförande.

AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN
Informationsavdelningen