This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Svenskarna mycket nöjda med IT-tjänster

74 procent av befolkningen över 15 år använder mobiltelefoner medan Internet kan nyttjas av 59 procent hemma eller i arbetet. Flest Internetanvändare finns i storstäderna. Endast 17 procent av befolkningen saknar tillgång till moderna IT-tjänster enligt en undersökning från Sifo Research & Consulting AB, som beställts av konsultföretaget ÅF.
Andelen kvinnor som använder IT-tjänster ligger något lägre än motsvarande användning för män. Skillnaderna är dock små. Exempelvis har 77 procent av männen mobiltelefon, medan motsvarande siffra för kvinnorna är 71 procent.

Generellt sett visar undersökningen att man anser att funktionen är bra för olika IT-tjänster. Dock finns viss kritik mot Internetuppkoppling eller surfning på Internet där andelen som tycker att det fungerar dåligt är 6 respektive 4 procent. En större grupp 12-13 procent är varken nöjda eller missnöjda med Internetuppkoppling och surfning.

Undersökningen genomfördes genom 1000 telefonintervjuer under augusti månad 2000.

ÅF är en ledande industri- och IT-konsult med 2300 medarbetare i Sverige och tiotalet andra länder. IT-delen av företaget omfattar cirka 40 procent, och denna skall växa snabbare än övriga delar. Exempel på större IT-kunder är Ericsson, Siemens, Allgon och Volvo.
AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN
Informationsavdelningen

För mer information: <br>Ingemar Boklund, Sifo, 08-50742 352 <br>Informationschef Kaj Sandart <br>AB Ångpanneföreningen <br>08-657 11 85