This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF får omfattande uppdrag av Ericsson

ÅF vidareutvecklar och förvaltar Ericssons
basradiostation RBS 200

ÅF har fått ett omfattande uppdrag att vidareutveckla och förvalta en av Ericsson Radio Systems basradiostationer för GSM, RBS200. Uppdraget innebär att ÅF bygger upp en ny Ericssonanpassad utvecklings- och förvaltningsmiljö i sitt utvecklingscenter i Kista.

Överföringen av produkten kommer att ske etappvis. Ett första steg är redan taget i och med att en del av programvaran redan har fasats över till ÅF. Hårdvaran bör vara överförd till ÅF i slutet på året och resterande delar, digital hårdvara, verifiering och provning senast under februari 2001.

Uppdraget löper under 10 år från avtalets tecknande och kan framåt även omfatta andra produkter inom Ericsson Radio Systems verksamhet.


AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN
Informationsavdelningen

För mer information: <br>Magnus Ankarstrand, dotterbolagschef, 08-657 16 89 <br>E-mail: magnus.ankarstrand@systemdesign.af.se <br>Kaj Sandart, informationschef koncern, <br>08-657 11 85