This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF får uppdrag i Hallsta

ÅF huvudkonsult för massaförsörjning till ny pappersmaskin i Hallsta
Hallsta Pappersbruk, ägt av Holmen Paper, har valt ÅF som huvudkonsult för massaförsörjningen till en ny pappersmaskin (PM11) . ÅFs uppdrag omfattar projektledning, administration samt projektering av process, mekaniska konstruktioner, rör, ventilation, el, instrumentering och styrsystem.

Holmens styrelse har beslutat att investera 1.850 Mkr i Hallsta Pappersbruk. Målet med investeringen är en ny, modern enhet för utökad och kvalitetsutvecklad produktion av högljust papper, s.k. MF Journalpapper. Projektet omfattar utbyte av befintlig PM11 samt volym- och kvalitetsgradering av massaförsörjningen.

ÅF är Sveriges ledande industrikonsultföretag med omfattande industri- och IT-konsultverksamhet i Sverige och ett flertal andra länder. ÅF har 2.300 konsulter, varav 600 arbetar för skogsindustrin. Omsättningen närmar sig 2 miljarder kr per år.

Holmen Paper i Holmenkoncernen är en av Europas ledande tillverkare av trähaltigt tryckpapper med pappersbruk i Norrköping, Hallstavik, Vargön och Madrid. Produktionskapaciteten uppgår till 1,7 miljoner ton per år. Omsättningen är cirka 8 miljarder kronor.


AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN
Informationsavdelningen

För mer information: <br>Dotterbolagschef Mats Junghem 08-657 12 11 <br>Informationschef Kaj Sandart <br>AB Ångpanneföreningen <br>08-657 11 85 <br>