This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF får uppdrag av Akzo-Nobel

ÅF har i hård konkurrens erhållit uppdraget att projektera en ny produktionslinje för Akzo Nobels verksamhet i Örnsköldsvik. Uppdraget omfattar 12 000 konsulttimmar. Ett 15-tal konsulter inom process-, el-, IT-, mekanisk- och ventilationsteknik engageras från ÅF.

Projekttiden är kort. Detta tillsammans med ny teknik ställer höga krav på anlitade leverantörer. Ett motiv för att ÅF erhöll uppdraget är att företaget kan leverera en komplett tjänst.

Akzo Nobel har 68.000 anställda och verksamhet i 75 länder. De förser sina kunder med läkemedel, färg och kemi. Koncernens omsättning för 1999 (exklusive Acordis) kommer att uppgå till cirka 110 miljarder SEK. Acordis, tidigare Akzo Nobels fiberverksamhet, avyttrades till CVC Capital Partners vid 1999 års slut.


AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN
Informationsavdelningen

För mer information: <br>Dotterbolagschef Rune Lindberg 070 6652055 <br>Uppdragsansvarig Jan Östman 070 516 87 11 <br>Informationschef Kaj Sandart <br>AB Ångpanneföreningen <br>08-657 11 85