This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF får betydande totalåttagande inom bilindustrin

ÅF har länge satsat på totalleveranser inom robot- och produktionssystem, där en av ÅFs styrkor är att kunna simulera och visualisera hela produktionsprocessen med avancerade verktyg. ÅF har lång erfarenhet av totalleveranser till industrin.

Projektet kommer att utföras under stark tidspress, vilket ställer krav på integrerade arbetsformer och stora krav på projekt- och kvalitetsrutiner. För att säkerhetsställa funktionen i leveransen kommer robotsimulering att ha en central roll projektet.

- ÅFs kunskaper och erfarenheter inom robotsimulering ser vi som en viktig potential. Dessutom var deras erfarenhet från att driva totalåtagande och deras väl fungerande kvalitetssystem två andra viktiga aspekter vid val av ÅF som totalleverantör, säger Björn Svensson projektledare vid ABB Body-in-White.

AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN
Informationsavdelningen

För mer information: Platschef Robert Houltz, ÅF-Processdesign Helsingborg 042-25 32 03 mobil 070-535 32 82 <br>Informationschef Kaj Sandart AB Ångpanneföreningen 08-657 11 85 mobil 070-557 11 65 <br>