This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Medarbetare tecknar konvertibler för 96 Mkr

Det konvertibla förlagslån som ÅF erbjudit medarbetare i den svenska organisationen har uppfattats positivt och mer än 700 medarbetare har tillsammans tecknat för 96 miljoner kr. Erbjudandet innebar ett maximalt belopp av 109 miljoner kr, varför resultatet motsvarar teckning av nära 90 procent av det maximala beloppet.

Varje medarbetare erbjöds att teckna sig för mellan ca 10 000 kr(1 post) och upp till ca 1 miljon kr (100 poster). I genomsnitt motsvarar den faktiska teckningen 137 000 kr (14 poster) per medarbetare. Lånet kan konverteras till aktier från 21 januari 2004 till och med den 20 juni 2005. Konverteringskursen har fastställts till 171 kr per aktie.

Datum för offentliggörande av ÅFs delårsrapport för perioden januari-juni 2000
ändras till den 11 augusti.

AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN

Informationsavdelningen

För mer information: <br>VD Gunnar Grönkvist <br>08-657 11 15 <br>Informationschef Kaj Sandart <br>AB Ångpanneföreningen <br>08-657 11 85