This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Samarbete PX Control® och SilberPlan® för effektivare tjänsteföretag

Båda företagen riktar in sina lösningar mot tjänsteproducerande företag som arbetar i uppdragsform, varav många finns i den s.k. nya ekonomin. För att skapa lönsamhet för tjänsteföretag i den nya ekonomin är det viktigt att kunna planera sina projekt och att snabbt kunna få en uppföljning på hur arbetet i projekten framskrider. PX Control® möjliggör en snabb fakturering, resultatuppföljning och kan effektivt presentera nyckeltal som debiteringsgrad och medeltimpris, samtidigt som SilberPlan® ger möjlighet till projekt- och resursplanering för att optimera projekten och göra dem mer lönsamma.

PX Control® och SilberPlan® blir tillsammans ett mycket värdefullt verktyg för projektledare och ledningspersoner.

Samarbetet kommer att presenteras på "e-Business Software 2000" på Sollentunamässan 3 - 4 maj.


AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN

Informationsavdelningen

För mer information: <br>Marknadschef PX Control® Per-Anders Åhlin (paa@data.af.se) 08-657 10 07 <br>Informationschef ÅF Kaj Sandart 08-657 11 85 <br>Kenthy Holmgren, Silber Software, (kenthy.holmgren@silbersoftware.com ) <br>08-545 702 20 <br>