This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF föreslår konvertibelemission till de anställda

Styrelsen i AB Ångpanneföreningen(publ) har beslutat att föreslå ordinarie bolagsstämma den 11 maj 2000 att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera ett konvertibelt förlagslån att tecknas av medarbetarna inom koncernen i Sverige.

De föreslagna huvudsakliga villkoren för emissionen är som följer:

- Lånet uppgår till högst 175 miljoner kronor och löper från den 6 juli 2000 till och med den 20 juni 2005. Lånet kan konverteras till aktier av serie B från och med den 21 januari 2004 till och med den 20 maj 2005. Lånet löper med en årlig ränta om 12 månaders STIBOR med avdrag för 2,70 procentenheter.
- Teckning kan ske under perioden 17 till 30 maj 2000 och likviddag är den 6 juli 2000.
- Medarbetarna har rätt att teckna för högst 1.000.000 kronor. Samtliga är vid rådande marknadsförhållanden garanterade att få teckna för cirka 50.000 kronor.
- Konverteringskursen fastställs till cirka 118 % av den genomsnittliga börskursen på aktien i Ångpanneföreningen under perioden 17 till 23 maj 2000. Utspädningseffekten beräknas till maximalt 10 procent av aktiekapitalet och cirka 6,5 procent av rösterna. Som värderingsinstitut anlitas Handelsbanken Markets.

AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN

Informationsavdelningen