This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF och Bredbandsbolaget träffar samarbetsavtal

ÅF kommer som oberoende rådgivare att tillföra Bredbandsbolaget kompetens inom teknisk fastighetsdrift, kommunikationsnätverk och telekom i bostäder, kontor, hotell, köpcentra och industrianläggningar. Bredbandsbolaget och ÅF skall också gemensamt utveckla nya produkter och tjänster för att öka de båda företagens konkurrenskraft. De tjänster som utvecklas finns inom fastighetsskötsel, säkerhetslösningar och alarm, miljöstyrning samt energieffektivitet.

Ett konkret område är effektiva energilösningar:

- ÅF bidrar med oberoende analyser för både fastighetsägare och boende, där vi identifierar möjliga besparingar. Med hjälp av Bredbandsbolagets infrastruktur föreslår, implementerar och följer vi sedan upp lämpliga energilösningar, säger Arne Kjellberg, dotterbolagschef inom ÅF.

- De fastighetstjänster som bredbandstekniken kommer att skapa innebär många konkreta möjligheter för både fastighetsägarna och de boende. Samarbetet mellan Bredbandsbolaget och ÅF ger oss möjligheter att erbjuda nyttotjänster som både sparar pengar och ökar bekvämligheten för fastighetsägarna och de boende, säger Jan Nilsson, vice VD och ansvarig för affärsutveckling på Bredbandsbolaget.

AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN
InformationsavdelningenÅF kombinerar avancerat IT- och ingenjörskunnande, förnyelse och modernaste teknik med hundraårig förankring i svensk industri. Få konsulter kan erbjuda samma bredd och resurser. Tillsammans är vi cirka 2.300 medarbetare som omsätter 1,6 miljarder kronor. Administrativ och teknisk IT svarar för en tredjedel av omsättningen. Koncernen omfattar ett tjugotal bolag och finns representerad på cirka 50 orter i Sverige och tio andra europeiska länder. Den utländska verksamheten representerar omkring en fjärdedel av omsättningen.

Bredbandsbolaget (B2) är marknadsledande inom bredbandskommunikation och erbjuder bredbandstjänster till hushåll och mindre företag. Bolaget bildades sommaren 1998 och ägs av bland annat O-listenoterade Framfab, the Carlyle Group, Intel, Investor, Morgan Stanley Dean Witter, NTL samt Novestra.
Läs gärna mer på www.af.se och www.bredband.com