This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF huvudkonsult i skogsindustriprojekt

ÅF har av MODO PAPER AB fått uppdraget som huvudkonsult för den nya off-line bestrykaren BM 1 i Husum. ÅF har dessutom fått uppdraget att ansvara för all projektplanering, projektadministration samt el- och instrumentprojektering för ombyggnaden av PM 8. Pappersmaskinen byggs om från produktion av obestruket finpapper till produktion av baspapper för bestrykning. Den totala kapaciteten för bestrykaren blir 300 000 ton/år och investeringen har beräknats till 2 miljarder kronor. ÅFs uppdrag innebär cirka 50 000 konsulttimmar fördelat på processkunnande, projektledning, projektering av el- och instrument samt IT-tjänster.

ÅF har även fått uppdraget av underleverantören ABB att programmera styrsystemet för barkpannan, vilket motsvarar ytterligare några tusen konsultimmar.

MODO PAPER AB en av Europas största tillverkare och leverantörer av finpapper. Modo Paper levererar till ett brett spektrum av kunder som oberoende distributörer och konverterare över hela Europa liksom genom egna pappersgrossister i 20-talet länder. I produktpaletten ingår ett komplett sortiment av bestrukna och obestrukna papper för kontor, trycksaker och förpackningar.