This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF får uppdrag av Akzo Nobel

ÅF har i hård konkurrens erhållit uppdraget att förprojektera anläggningar inom Akzo Nobels verksamhet i Örnsköldsvik. Uppdraget omfattar dels en anläggning för produktion av en ny produkt, dels en anläggning för utveckling av nya produkter. ÅF tillför ett 20-tal konsulter inom process-, el-, IT-, mekanisk, ventilations- och byggteknik.
Projekttiden är kort. Detta tillsammans med ny och delvis oprövad teknik ställer höga krav på anlitade leverantörer. Ett motiv för att ÅF erhöll uppdraget är att företaget kan leverera en komplett tjänst.
Akzo Nobel har 68.000 anställda och verksamhet i 75 länder. De förser sina kunder med läkemedel, färg och kemi. Koncernens omsättning för 1999 (exklusive Acordis) kommer att uppgå till cirka 110 miljarder SEK. Acordis, tidigare Akzo Nobels fiberverksamhet, avyttrades till CVC Capital Partners vid 1999 års slut.