This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF samordnar konsultresurser i södra och västra Sverige

ÅF-Processdesign etableras för att ge kunderna en starkare resurs inom process, energi och miljö. Det är ÅF-Energikonsult Syd, ÅF-PPA samt Cresita med dotterbolagen Cresita Engineering och Cresita Development som sammanläggs till ett gemensamt bolag, helägt av AB Ångpanneföreningen.
Bolaget har 180 medarbetare med kontor i Göteborg, Helsingborg, Linköping, Malmö och Växjö.

VD för ÅF-Processdesign är Mats Lundström och vice VD är Leif Bosson.

En mer komplett teknisk resurs med en utökad portfölj av tjänster inom Anläggningsteknik, Tekniska beräkningar, Energi, Miljö och Totalåtaganden erbjuds genom affärsområdena Industri, Kärnkraftsindustri, Energi (Energiverk och Energibolag) samt Internationella biståndsorganisationer.
- Sammanslagningen ska öka servicenivån och tydligheten gentemot kunden.
Genom ökad samordning effektiviseras även administration, IT-funktioner, kvalitets- och miljöledning samt kundservice, säger ÅF-Processdesigns VD Mats Lundström.

AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN

Informationsavdelningen