This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF och Sveriges Energimyndighet vinner internationellt miljöpris

Idag kl 18:30 vid FNs klimatmöte i Bonn får ÅF tillsammans med Sveriges Energimyndighet ett pris av Climate Technology Initiative(CTI), ett underorgan till OECD. Priset syftar till att stödja FNs klimatarbete. Arbetet inom CTI syftar till att påskynda utvecklingen av teknik som minskar utsläppen av växthusgaser.

ÅF och Energimyndigheten får priset för programmet och genomförandet av miljöanpassade energisystem i Baltikum och Östeuropa. I motiveringen till priset understryks att ett stort antal projekt har bidragit till att minska utsläppen av koldioxid och andra föroreningar.

ÅF har genom ÅF-International haft Energimyndighetens ansvar att genomföra projekten sedan 1993. Utsläppen av koldioxid har minskat med 350 000 ton årligen, vilket som en jämförelse motsvarar 0,6 procent av Sveriges utsläpp.


AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen