This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Tidpunkter för ekonomisk information

Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2000 att lämnas vid följande tidpunkter:

Bokslutskommuniké för 1999 års verksamhet 15 februari
Delårsrapport januari-mars 2000 11 maj
Ordinarie bolagsstämma 11 maj
Delårsrapport januari-juni 2000 15 augusti
Delårsrapport januari-september 2000 24 oktober


Delårsrapporterna lämnas normalt cirka kl 11.00. Bolagsstämman börjar kl 17.00. Samtliga rapporter översänds via BIT till börs, nyhetsbyråer, analytiker, banker och media.

AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen

För mer information: <br> <br>Informationschef Kaj Sandart, <br>AB Ångpanneföreningen <br>08-657 11 85 <br>