This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF utvecklar det nya Arlanda

ÅF har i hård konkurrens erhållit uppdraget att projektera el- och teleanläggningar för projekt Arlanda "Nord". Uppdraget omfattar utvidgning och anpassning av Arlanda till Schengenavtalet, samt till en ny bana 3. Byggherre är Luftfartsverket.

Uppdraget omfattar ett 40-tal konsulter inom ÅF och beräknas till cirka 40 MSEK.
ÅFs uppdrag innefattar bland annat kraftförsörjning, telesystem, bygglednings- och installationssamordning. Projekttiden är kort, och projektet karaktäriseras även av de säkerhetskrav som ställs för skydd mot elektromagnetisk störning (EMC) samt säkerhet för såväl passagerare som egendom. ÅF kommer att utnyttja 3-dimensionella designprogram för samordning med mera. Under utbyggnaden etableras ett platskontor på Arlanda med 20 konsulter.

Arlandas flygplats förändras starkt under de närmaste åren för att klara ökade säkerhetskrav och en växande trafik. En utbyggnad är nödvändig för att hantera en trafikökning från 16 miljoner passagerare 1998 till 19,6 miljoner år 2002 och 22,6 miljoner år 2005. Utbyggnaden omfattar en tredje bana, som är klar 2002, varvid bankapaciteten ökar med 30 procent. Detta medför ett behov av utbyggnad av terminaler och pirer i motsvarande mån. I projektet ingår anpassning av terminal 5, en ny 6:e terminal samt en ny pir (F). Schengenavtalet, som berör flygplatsen från oktober 2000, medför att inrikes- och Schengentrafik alltmer kommer att likna varandra.

AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen

För mer information: <br>Avdelningschef Åke Rosenius, ÅF-InfraCom <br>VD Sören Lundström, ÅF-Infrateknik <br>08-657 10 00 <br>Informationschef Kaj Sandart, <br>AB Ångpanneföreningen <br>08-657 11 85