This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Återföring från SPP

274 MSEK av SPPs överkonsolidering har allokerats till bolag inom ÅF. Hur och när dessa medel kan disponeras har ännu inte klargjorts av SPP.


AB Ångpanneföreningen
Informationsavdelningen

För mer information: <br>Gunnar Grönkvist, VD, 08-657 11 15 <br>Kaj Sandart, informationschef, 08-657 11 85 <br>070-557 11 65 <br>AB Ångpanneföreningen <br>